arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Üleeuroopaliste tollisüsteemide olekuinfo haldusteenus
Nimi Karl Rapur
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli luua Eesti maksu- ja tolliametile üleeuroopaliste tollisüsteemide olekuinfo haldusteenus. See võimaldab riigisisestel tollirakendustel kontrollida teiste liikmesriikide süsteemide hetkeolekut, planeeritud katkestusi ja arendamata funktsionaalsusi. Vastav olekuinfo võetakse vastu sõnumitena Euroopa kesksest tollirakenduste infovahetussüsteemist. Olekuinfo haldusteenust hakkavad kasutama ekspordi ja transiidiga tegelevad tollirakendused Eestis. Administratiivseks halduseks on teenusele lisatud kasutajaliides, kuhu pääsevad ligi Eesti maksu- ja tolliameti ametnikud. Bakalaureusetöö kirjeldab ja põhjendab kogu arendusprotsessi, alustades analüüsist kuni valmis olekuinfo haldusteenuseni
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arne Ansper, Anne Villems
Kaitsmise aasta 2022
PDF