arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebimaterjalide ja -saidi loomine Vue.js raamistiku jõudlusprobleemidest
Nimi Ingo Ignašov
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua Vue.js raamistiku jõudlusprobleeme kirjeldavad materjalid ning nende kuvamiseks luua Vue.js baasil veebisait. Töö sisaldab kasutatud mõistete definitsioone, taustainfo kirjeldust, loodava veebisaidi nõudeid, kasutatud tehnoloogiate ja keelte kirjeldust ning tehtud töö analüüsi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2022
PDF