arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Graafiline kasutajaliides tähtkujude pildigeneraatori jaoks
Nimi Kalmer Kaurson
Kokkuvõte Lõputöö eesmärk on luua kasutajaliides rakendusele, kus kasutaja saab sisestada pildi ning valida, missugusest piirkonnast genereeritakse tähtkuju. Kui piirkond on valitud genereerib programm piirjoone pildil olevast objektist. Veebiliidesega on võimalik genereeritud piltidelt eemaldada üleliigseid jooni ning valida, kui tihedalt asuvad tähed üksteisest nii tähtkujus kui ka tagataustal.
Teema on oluline, sest bakalaureusetöö lõpuks läheb kasutajaliides avalikuks, et teadlased saaksid luua andmeid inim- ja masinõppe katseteks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tarun Khajuria
Kaitsmise aasta 2022
PDF