arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Golfotron – Kiire tempoline 2D mäng
Nimi Pelle Holden Porila
Kokkuvõte See lõputöö kirjeldab kiire tempoga 2D-märulimängu nimega “Golfotron” kavandamist ja programmeerimist. Mängu peamine eesmärk on pakkuda mängijatele nauditavat kogemust selle ainulaadse mängumehaanika ja visuaalse disaini kaudu. Lõputöö algab sissejuhatusega märulimängu žanri ning liigub edasi kirjeldades mängukujundust, teostust ja visuaalset disaini.
Lisaks on ka analüüs sarnastest mängudest, millest Golfotron inspiratsiooni ammutas. Mängu testiti potentsiaalsete mängijate peal, et leida võimalikke probleeme ja hinnata mängu ladusust. Testimiste tulemuste põhjal tehti palju täiustusi, parandades juba olemasolevaid probleeme ja rakendades uusi ideid Golfotroni edasiseks täiustamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mark Muhhin
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad