arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


E-poe loomine ja kasutajamugavus
Nimi Sander Sõrmus
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on uurida ning analüüsida e-poe kasutajamugavust. Töö sisaldab teoreetilist osa e-kaubanduse ja kasutajamugavuse kohta. Lisaks on kirjeldatud esialgset e-poodi ning selle jaoks kasutatud tehnoloogiaid. Intervjuude põhjal on kogutud tagasisidet ja andmeid ning selle põhjal tehti olemasolevale e-poele parandusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2022
PDF