arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


SOFIT Tasemeredaktor
Nimi Tanel Orumaa
Kokkuvõte Selles töös on kirjeldatud Criffin OÜ-le loodud rakenduse SOFIT Tasemeredaktor arenduskäiku. Lõputöö käigus valmis minimaalne töötav rakendus, millega on võimalik ruumi plaan joonestada ning selle põhjal automaatselt kolmemõõtmeline võrestik genereerida. Rakendusele sooritati ka kasutajatestimine, millest selgus, et rakendust on piisavalt lihtne kasutada, sest esmakordselt seda kasutades said kõik kolm testijat keskmise raskusastmega hoone loomisega hakkama mõistliku aja jooksul.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ulrich Norbisrath, Mark Muhhin, Peeter Nieler
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad