arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ema-tütarrakkude tuvastamine ja klassifitseerimine pärmirakkudes
Nimi Danver Hans Värv
Kokkuvõte Erinevates organismides toimub asümmeetriline rakkude paljunemise protsess, mille käigus tekivad kaks erinevate omadustega rakku. Paljunevas pärmis, Saccharomyces cerevisiae, tekib pärast asümmeetrilist rakkude jagunemist kaks rakku: ema- ja tütarrakk. Fluoretsentsmikroskoopia on laialdaselt levinud mikroorganismide uurimiseks, kaasa arvatud pärmirakkude vaatlemiseks. Mikroskoopia areng on suurendanud töödeldavate andmete mahtu, muutes mikroorganismide käsitsi uurimise kulukaks. Lõputöö raames luuakse automaatrakendus, mis suudab süvaõpet kasutades tuvastada paljunevaid pärmirakke ning klassifitseerida need ema- või tütarrakuna. Lõppeesmärk on uurida, kas raku paljunemisega jäävad vanad valgud emarakule või päranduvad tütarrakule. Tulemused näitavad, et meie töötatud automaatsüsteem suutis tuvastada 70.42% täpsusega paljunevaid rakke. Lisaks suudab rakendus klassifitseerida ema- ja tütarrakku 87.72% täpsusega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mohammed A. S. Ali, Karla Juárez Núñez
Kaitsmise aasta 2022
PDF