arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kuberenetese klastri automatiseeritud ülesseadmine ning haldus Ansible abil Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse näitel
Nimi Emil Koemets
Kokkuvõte Kubernetes on üks populaarsemaid konteinerite orkestreerimise lahendusi, mis lihtsustab konteinerite kasutamist. Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskus rakendab Kubernetest ülikooli uurimisgruppidele konteinerite kasutamiseks vajaliku võimekuse pakkumiseks. Käesoleva töö tulemusena on Ansible automatiseerimise tööriista abil valminud lahendus, mis võimaldab minimaalse vaevaga vajaliku Kubernetese klastri ülesseadmist ning haldust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ivar Koppel, Sander Kuusemets
Kaitsmise aasta 2022
PDF