arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Nutikad lahendused arvutimängude turundamiseks
Nimi Katre Tiku
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös luuakse juhend ja töövahend arvutimängude turundamise lihtsustamiseks. Juhendis antakse nõu ja pakutakse efektiivseid viise erinevatel sotsiaalmeedia-platvormidel mängude turundamiseks. Töövahend võimaldab mängust tehtud videoklippe töödelda ja neid postitada Twitterisse, YouTube’i ja TikToki. Samuti viidi iseseisvate mänguarendajate hulgas läbi uuring, et selgitada välja milliseid meetodeid nad turundamiseks kasutavad ning saadud tagasiside põhjal täiendati loodud juhendit. Töö lõpus hinnati juhendi ja tööriista sobivust iseseisvate mängude turunduse lihtsustamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad