arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tantsupidude jooniste koostamise rakendus Moventum
Nimi Alfred Kraft
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö raames loodi veebirakendus Moventum, mis aitab tantsulavastajatel luua formatsioonide kavandeid ja neid reaalajas visualiseerida. Töö käigus intervjueeriti kogemustega lavastajaid ning arendati valmis rakenduse esimene prototüüp.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mirjam Paales
Kaitsmise aasta 2022
PDF