arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Nvidi Drive-i testimine mängulinnas väikestel autodel
Nimi Illimar Laanisto
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ja hinnata närvivõrgupõhise pilditöötluse võimalusi Nvidia Drive’is mitte-ideaalsetes tingimustes. Andmed mudelite jaoks on kogutud puidust mänguasjalinnakust, mis on täidetud mänguasjadest valmistatud autode ja jalakäijatega. Selles lõputöös testitakse kolme erinevat Nvidia Drive'i mudelit, milleks on DriveNet, PathNet ja OpenRoadNet. Hinnatakse nende mudelite toimivust ja tehakse järeldus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta 2022
PDF