arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tartu Ülikooli veebikursuse „Digitaalne maailmapilt“ kasutajakogemuse analüüs
Nimi Elina Meier
Kokkuvõte Bakalaureuse töö eesmärk on analüüsida Tartu Ülikoolis õppeaasta 2021/22 kevadsemestril esimest korda toimuva aine „Digitaalne maailmapilt“ kasutajakogemus ning pakkuda analüüsi tulemustest lähtudes soovitusi aine edaspidiseks arendamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaak Vilo
Kaitsmise aasta 2022
PDF