arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


AOM4STS graafilise tööriista analüüs ja arendus
Nimi Lenard Piir
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ja arendada AOM4STS rakendust. Töös tutvustatakse ja analüüsitakse vana AOM4STS rakendust. Lisaks luuakse ülevaade uuest AOM4STS rakendusest ning tehnoloogiateks, mida kasutatakse rakenduse arendamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta 2022
PDF