arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Stabilisaatorkoodide loogiliste X ja Z operatsioonide arvutamine
Nimi Uku Kangur
Kokkuvõte Kvantvigadeparandus on lahutamatu osa kvantarvutite kasutuskõlblikuks muutmisel. Kvantarvutuse valdkond tugineb suuresti füüsikalistele katsetele, mistõttu on oluline, et teadlastel olemas vajalik avalikult kättesaadav teadustarkvara nende läbiviimiseks. Antud lõputöö tutvustab algoritmilist meetodit loogiliste X- ja Z-operaatorite leidmiseks kasutades sisendina Pauli rühma elemente. Lõputöö eesmärk on analüüsida ja rakendada seda meetodit Pythoni programmeerimiskeeles. Rakendatud programmi tulemused ja efektiivsus antakse edasi läbi eksperimentaalsete katsete.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Francisco Javier Gil Vidal, Dirk Oliver Jim Theis
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad