arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Suuremahulise konfiguratsiooni valideerimise tavade analüüs - juhtumiuuring
Nimi Kaarel Loide
Kokkuvõte Tarkvaraettevõtete liikumine konteineriseerimise ja mikroteenuste arhitektuuri poole on järsult suurendanud kaasaegsete tarkvarasüsteemide konfigureerimise keerukust. Keerukuse suurenemine toob kaasa ka vigaste konfiguratsioonide tõusu, mis põhjustavad suurel määral süsteemitõrkeid. DevOps liikumine võimendab seda probleemi, nõudes, et arendajad omaksid kogu tarkvaraarenduse elutsüklit. Arendajad peavad nüüd konfigureerima keerukaid süsteeme, kuid reeglina ei mõista nad enda otsuste tagajärgi. Üks viis vale-konfiguratsioonide vähendamiseks on kasutada automaatset konfiguratsiooni valideerimist. Automaatset konfiguratsiooni valideerimise tarkvara on aga lihtne väär- kasutada ja seda on raske ajakohasena hoida, põhjustades lõppkasutajatele ja tarkvara haldajale frustratsiooni. Käesolevas lõputöös uuritakse, milliseid põhimõtteid peaksid organisatsioonid järgima automaatse konfiguratsiooni valideerimise laiaulatuslikul kasutamisel. Analüüsitakse reaalset juhtumit umbes 400 arendajaga tarkvarafirmast. Autor toob välja analüüsis käigus leitud probleemid ja pakub igaühele lahenduse. Pakutavate lahenduste põhjal täiustatakse olemasolevaid tööriistu ja protsesse automaatse konfiguratsiooni valideerimise ümber. Pärast projekti lõppu näitas tulemuste analüüs, et tehtud töö vähendas edukalt hooldustööde keerukust ning konfiguratsiooni valideerimise tööriistade ja protsesside kohta esitatud kaebusi. Kokkuvõtteks pakub autor välja kaheksa head tava, mida teised organisatsioonid võiksid järgida, et parandada automaatse konfiguratsiooni valideerimise rakendamist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits, Jevgeni Demidov
Kaitsmise aasta 2022
PDF