arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


EL COVID tõendite Eesti kontrollirakenduse nõuete analüüs
Nimi Anneli Laansoo
Kokkuvõte Lõputöö eesmärgiks on viia läbi kasutajauuring ja nõuete analüüs EL COVID tõendite Eesti kontrollirakendusele „kontroll.digilugu.ee“. Magistritöös antakse ülevaade EL COVID tõendite loomise ja kontrollimise ülesehitusest. Tutvustatakse läbiviidud kasutajate tagasiside küsitluse tulemusi. Analüüsitakse teiste riikide kontrollirakenduste lahendusi ja funktsionaalsusi. Töö tulemusel tehakse ettepanekud Eesti kontrollirakenduse „kontroll.digilugu.ee“ parendamiseks, muutmisettepanekute prioritiseerimine sealhulgas ettepanekud kuidas võiks töö tulemusi rakendada praktikasse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta 2022
PDF