arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tehisintellekti tutvustavate materjalide kogumiku väljatöötamine STACC OÜ näitel
Nimi Kaisa Ehrpais
Kokkuvõte Üha populaarsust koguvatel tehisintellektil põhinevatel tehnoloogiatel meie ümber on paratamatult oma keerukuse ning kiire arengu tõttu ka varjukülgi, mis paneb ettevõtjaid sellise investeeringu mõistlikkuses kahtlema. Öeldakse, et kõik uus tundubki alguses hirmuäratav - paljud ettevõtjate hirmud on võimalik selgitustööga hajutada. Selleks on aga vaja esialgu ettevõtete hirmud masinõppe lahenduste ees kaardistada ning hetkel puudub andmeteaduse ettevõttes STACC OÜ vastav kaardistus. Antud magistritöö eesmärgiks on STACC OÜ vajaduste põhjal kaardistada ning avada potentsiaalsete klientide jaoks masinõppel põhinevate süsteemide kohta esinevaid küsimusi. Intervjuude, ajurünnaku ning olemasolevate dokumentide analüüsist kogutud materjal koondati ning kategoriseeriti vastavalt sisule. Kogutud andmete põhjal analüüsiti kõige sagedamini esinevaid masinõppega seotud teemasid, küsimusi ning hirme, mille põhjal moodustati 15 eelnevalt käsitletud kategooriat katvat küsimust. Seejärel vormistati küsimustele koostöös andmeteaduse spetsialistiga kogutud materjalide põhjal sobivad vastused. Koostatud materjali eesmärk oleks võimaldada tehisintellekti rakendamist kaaluval ettevõtjal teostada iseseisvalt esmane analüüs, mis käsitleks lahenduse võimalikkust, vastaks esmastele küsimustele ning maandaks ettevõtja hirme.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Kerli Mooses, Karl-Oskar Masing
Kaitsmise aasta 2022
PDF