arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Infoturbe hindamine idufirmas
Nimi Anna Shamritskaya
Kokkuvõte Infoturve tekitab praegu kogu maailma meedias märkimisväärset kajastust ja arutelu. Isegi suhteliselt vähesed turvarikkumised mõjutavad suurt hulka inimesi, muutes selle üheks suurimaks probleemiks, millega ettevõtted praegu silmitsi seisavad. Selle tulemusena avaldatakse rohkem survet esilekerkivatele uuenduslike protsesside ja toodete tarnijatele, idufirmadele.

Pole aga kehtestatud raamistikku, mis hindaks idufirma infoturvet. Üheks võimalikuks lahenduseks on juba väljakujunenud ettevõtete jaoks loodud raamistike kasutamine, kuigi sellised raamistikud ei arvesta idufirmade iseärasusi. Selles töös uurib autor, kuidas hinnata infoturbe taset idufirmas, töötades välja mudeli, mida saab sobitada tuntud idufirma elutsükliga.

Selle lõputöö peamiseks tulemuseks on uus mudel, mis aitab oluliselt kaasa infoturbe arenemise mõistmisele idufirmade elutsükli erinevatel etappidel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Mari Seeba, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2022
PDF