arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Diginoodistuse sarnaste järgnevuste tuvastamine ja visualiseerimine
Nimi Ludvig Leis
Kokkuvõte Magistritöö eesmärk on analüüsida diginoodistusi ning visualiseerida sarnaseid järgnevusi. Uurimise põhjal valminud rakenduse abil on kasutajal võimalik leida diginoodistuste seast sarnaseid järgnevusi erinevatel meetoditel. Töös antakse ülevaade muusika andmeanalüütika erinevatest uurimissuundadest ning tutvustatakse andmetüüpidest tingitud erinevusi. Samuti kirjeldatakse noodistuste järgnevuste sarnasuse leidmise mõõtmisviisidest ning tutvustatakse varasemate tööde meetodeid. Töö lahenduse arendusprotsessist ja -valikutest antakse detailne ülevaade ning kirjeldatakse lahenduse testimise tulemusi. Lõpuks pakutakse välja lahenduse edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2022
PDF