arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õpianalüütika töölaua loomine Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS 2) andmetel
Nimi Aima Allik
Kokkuvõte Tartu Ülikooli instituudi- ja programmijuhtidel ning õppekorraldusspetsialistidel puudub mugav võimalus jälgida üliõpilaste õppeedukust ja valikuid õppekavas indiviidi tasemel. Õppekava lõikes puudub ülevaade, mis aineid ja mooduleid üliõpilased eelistavad, mis tulemusi saavutavad ning kui edukad on õppekava mahu täitmises. Magistrieksami raames loodi esmane versioon õpianalüütika töölauast eesmärgiga lihtsustada üliõpilaste õppeedukuse ja õppekava läbimise jälgimist. Töölaua ülesehitamiseks kasutati Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS 2) arenduskeskkonnast saadud andmeid, mida töödeldi ja struktureeriti R programmeerimiskeeles. Kujundamiseks ja visualiseerimiseks kasutati Angulari raamistikku. Loodud õpianalüütika töölaud võimaldab lõppkasutajal õppekava kaupa analüüsida üliõpilaste seisu nii tervikvaates kui ka individuaalselt. Õppekava üldpildi saamiseks on töölauale lisatud võtmenäitajad, mis mõõdavad üldist katkestamise määra ning EAP-de keskmisi registreeritud ja õppekavasse arvestatud ainete kaupa.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magistrieksam - Andmeteadus
Juhendaja(d) Gert Post, Jaak Vilo
Kaitsmise aasta 2022
PDF