arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Soovitussüsteemidega äriprotsesside veenvalt kujutamine
Nimi Janna-Liina Leemets
Kokkuvõte Organisatsioonide äriprotsesside käigus tekivad andmed, mida saab rakendada automaatsete soovitussüsteemide loomiseks. Soovitussüsteemiga äriprotsess kirjeldab töötajale kas järgmist parimat tegevust või ressurssi, mida kasutada. Töötaja võib aga soovituse asemel järgida enda teadmisi või intuitsiooni ning põhjustada organisatsiooni protsesside ja nende tulemuste tõhususe vähenemist, mistõttu on vajalik soovitussüsteeme kuvada veenval viisil. Antud lõputöö käsitleb uurimisküsimust, kuidas visuaalselt kujutada soovitussüsteemidega äriprotsesse veenvalt, et parandada protsesside efektiivsust. Lõputöö panuseks on põhimõtete kogum, mis kirjeldab, kuidas visuaalselt esitleda selliseid soovitussüsteeme. Põhimõtted loodi visualiseerimis- ja veenvusteooria kombineerimisel. Antud lõputöö tulem on kasulik neile, kes disainivad ja arendavad soovitussüsteemidega äriprotsesse, sest see aitab luua töötajate jaoks lihtsasti kasutatavat, kasulikku ja usaldusväärset süsteemi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fredrik Milani, Alexander Udo Nolte
Kaitsmise aasta 2022
PDF