arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Juhtumiuuring kuidas parendada admetele-orienteeritud ettevõtte protsesse kasutades Fractal Enterprise Model mudeleid
Nimi Kaarel Roopärg
Kokkuvõte Ettevõtte protsesse saab parendada mitmel erineval viisil, kuid kõigi muutuste aluseks on hea ülevaade ettevõtte struktuurist ja seal toimuvatest protsessidest. Ettevõtte modelleerimine rajab baasi ettevõtte sisesteks muutusteks ja täiustusteks.
Antud magistritöö eesmärk on leida lahendusi IT-ettevõtte protsesside parendamiseks ning katsetada Fractal Enterprise Modelling (FEM) põhimõtteid ja kaasnevat tarkvara selle protsessi toetamiseks. Kuna FEM on suhteliselt uus ettevõtte modelleerimise tehnika, siis on eksisteerib vajadus FEM-i katsetamiseks praktilise töö raames. Antud töö viidi läbi reaalses ettevõttes, kus eesmärgiks oli leida piiratud ressursse kasutades ettevõttele kõige kasulikum lahendus. Selles töös me kasutasime kogu ärianalüüsi protsessi vältel FEM-modelleerimistehnikat. Selle tulemusena töötasime välja lahenduse, mis parandas ettevõtte töötajate efektiivsust ning tõstis pakutava teenuse tõhusust. FEM-i kasutamine andis meile mitmeid eeliseid kogu ärianalüüs protsessi vältel, pakkudes terviklikku pilti ettevõttest ning seeläbi parandades üldist äriprotsessi teadlikkust. See selgus ja teadlikkus organisatsiooni struktuurist ja protsessidest võimaldas meil leida ärivajaduse, mis tõi ettevõttele kõige rohkem kasu.
Teiseks, läbi praktilise kogemuse saime ülevaate FEM-modelleerimistehnikast ja
anname juhised teistele ettevõtetele, kes soovivad sarnaseid probleeme lahendada. Eraldasime need suunised kahte rühma: üldised suunised, mida võivad jälgida kõik, kes soovivad rakendada ärimuutust sarnases kontekstis ning suunised, mis on konkreetsemad, kui siiski kohaldatavad teatud stsenaariumite korral.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Ilia Bider
Kaitsmise aasta 2022
PDF