arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


ProLift: veebirakendus põhjusliku ravi reeglite leidmiseks äriprotsesside sündmuste logides
Nimi Aleksei Kopõlov
Kokkuvõte Casual Process Mining - ingl ’(jooksva protsessi andmete kogumine)’ on Process Mining’u alamharu, ning kuulub Business Process Management (BPM) - ingl ’(Äriprotsesside juhtimine)’ tööriistade hulka. Tema peamine eesmärk on koguda jooksvate protsesside andmeid logide näol selleks, et hiljem määratleda, analüüsida ja edendada äriprotsesse.
Selles magistritöös on detailne ülevaade autori poolt arendatud veebirakenduse ja kõigi selle komponentide kohta. Antud veebirakenduse peamine eesmärk on määratleda ja hinnata põhjuste ja tagajärgede seoseid kasutades Casual Process Mining’u uusimaid avastatud võtteid. Veebirakenduse teine eesmärk on pakkuda reageeriv ja kasutajasõbralik liides, mida kasutades on võimalik avastada ja esitada äriprotsessi juhtumite logide analüüsidest leitud mutatsiooni soovitused kergesti arusaadaval viisil.
Magistritöös esitatud veebirakendus implementeerib Bozorghi et al. ettepandud meetodi protsesside muteerimiseks. See meetod kasutab uplift trees - ingl ’(masinõpes kasutatav ennustav modelleerimise viis)’ mudeleid, et avastada positiivseid tagajärgi (nt. kasutaja on rahul temale antud teeninduse üle) esiletoovate mutatsioonide (nt. kasutajale helistamine) kriteeriume.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2022
PDF