arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tarkvararakenduste kasutajate arvustuste põhjal väljaselgitatud funktsioonides esinevate vastuolude tuvastamise ja lahendamise mudel
Nimi Solagbade Ayodele Enitilo
Kokkuvõte Rakenduste arendajad kasutavad tihti kasutajate tagasisidet, et parandada oma rakenduste kvaliteeti. Kasutajate tagasisideks on arvustused, mida on jaganud erinevate soovidega tarbijad kattes mitmeid erinevaid rakenduse osi.
Käesolev lõputöö rakendab põhjaliku arvustuste analüüsi, et aidata arendajatel tuvastada rakenduse osasid kus täiustused on esmatähtsad. Tuleb ette olukordi kus tarbijate soovid on vastuolus teiste tarbijate soovidega, kuna neil on teised vaated ja otstarbed samale rakendusele.
Uurimistöö käigus loodi rühmad konfliktide liikidest, põhjustest ja mõjudest aitamaks tuvastada ja lahendada vastuolulisi arvustusi. Seda oli oluline luua kuna vastuolude tuvastamine arvustustes on semantiliselt ja leksikaalselt komplitseeritud. Keeruline on tuvastada ühiseid ideid arvustustes ja mida arvustuses üritati väljendada, lisaks ei ole alati selge kuidas kasutada arvustust parenduste teostamiseks. Selleks hinnati ja testiti 64,964 arvustust kolmest erinevast mobiili rakendusest. Selle uuringu tulemusena loodi semantiliste reeglite alusel funktsioneeriv tööriist mis kasutab lingvistilisi reegleid, et tuvastada vastuolusid rakenduste kasutajate arvustustes.
Resultaat keskendub holistilisele arusaamale domeeni teadmistest, et leida efektiivne vastuolu tuvastamise ja lahendamise meetod rakenduse arvustuses.
Uurimise leiud näitavad, et on olemas metoodiline lahendus vastuolude analüüsiks parendamaks tarkvara disaini nõudeid. Arvestades, et vastuolude tuvastamise reeglid on põhjalikud ja tõlgendatavad, suutis antud uurimistöö lahendada rakenduste tagasisidedes tuvastatud konfliktid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Ishaya Peni Gambo, PhD
Kaitsmise aasta 2022
PDF