arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ristsõnade automaatne genereerija
Nimi Marvin Vihman
Kokkuvõte Töö eesmärk on luua eestikeelsete ristsõnade genereerija, mis kasutab eesti keele keele-ressursse (analüsaatorid, morfoloogiline süntesaator, sõnastikud jne) ja kogub muu vajaliku info veebist. Tulemuseks saadud ristsõna on nii paberile trükitav kui ka lahendatav ja kontrollitav otse veebilehel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2022
PDF