arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tartu Ülikooli arvutimuuseumi näituse Nokiast iPhone’ini mobiiltelefonide arenguloo analüüs
Nimi Hergo Hansman
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida kahe suure ja tuntud mobiiltelefonide tootja näitel, kuidas toimus mobiiltelefonide areng Nokiast iPhone´ini. Töö raames valmis kaks plakatit Tartu Ülikooli arvutimuuseumi näitusele Nokiast iPhone’ini, millel on kujutatud autori poolt valitud telefonide ajatelge koos lisainformatsiooniga. Tööst järeldub, et peale iPhone’i turule tulekut tundusid Nokia telefonid vanamoodsad. Apple’i telefonid olid uudsed, mistõttu hakkasid need inimestele huvi pakkuma. Nokia ei suutnud õppust võtta konkurendi edust ning jätkasid edasi kohmaka kasutajaliidesega telefonide tootmist. Populaarne iPhone tõmbas ligi palju uusi arendajaid, kes eelistasid IOS süsteemi, sest sellel oli suur nii uute kui ka vanade arendajate kogukond ning parem programmi testimise võimalus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets
Kaitsmise aasta 2022
PDF