arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eestikeelse õppematerjali loomine Unity mängumootorile
Nimi Max Frolov
Kokkuvõte Selle bakalaureusetöö tulemusena valmis eestikeelne õppematerjal, mis käistleb erinevaid teemasid, mis on vajalikud mängu loomiseks mängumootoriga Unity. Õppematerjal annab läbijale esialgsed teadmised Unity kasutamiseks ja jaguneb teemadeks, mis käsitlevad mängu loomise elemente. Õppematerjali lõpptulemusena valmib 2D mäng, mida luues arendatakse arusaamist iga sammu taga olevate põhimõtete kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad