arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi prototüübi loomine MTÜ Ökoskaudid näitel
Nimi Hedalen Sillaots
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö käigus valmis kaasaegse kujundusega prototüüp mittetulundusühingu Ökoskaudid veebisaidile. Bakalaureusetöös tutvustatakse veebisaitide kujundamise põhimõtteid, Ökoskautide praegust veebisaiti, meetodeid ja tehnoloogiaid, mida kasutati uue veebikujunduse loomiseks ning uue veebikujunduse ülevaadet.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2022
PDF