arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Rahapesukahtlusega tehingute tuvastamine juhendamata varjatud Markovi ahelate abil
Nimi Kerdo Puusalu
Kokkuvõte Magistritöö sisaldab endas meetodit rahapesukahtlusega tehingute tuvastamiseks, kasutades varjatud Markovi mudelit ja DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise) juhendamata masinõppealgoritmi. Töö eesmärgiks on asendada praktikas laialdaselt levinud reeglipõhiste rahapesu monitooringusüsteemide aluseks olevad kontroll-laused juhendamata masinõppealgoritmi DBSCAN klastritega. Leitud klastreid kasutatakse käesoleva töö raames rahapesu riskiskoorina, mis on varjatud Markovi mudeli vaadeldavaks kihiks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Kaur Lumiste
Kaitsmise aasta 2022
PDF