arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Peata sisuhaldussüsteem olemasoleva veebirakenduse sisu haldamiseks Singleton Group OÜ näitel
Nimi Dan Bondarenko
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse kahte tarkvaralahendust, mille eesmärk on luua ettevõttele Singleton Group OÜ peata sisuhaldussüsteem, kust saab firma veebileht sisu kuvamiseks vajalikke andmeid pärida. Töös on loetletud ettevõtte nõuded sisuhaldussüsteemile ning tutvustatakse tehnoloogiad, millel tarkvaralahendused põhinesid.

Töö käigus loodi WordPressil põhinev peata sisuhaldussüsteem, mis võimaldab hallata veebilehe sisu määratlevaid andmeid ning neid väljastada olemasolevale veebirakendusele. Samuti valmis Ansible’i mängujoonis, et automatiseeritult valmistada ette keskkond, kuhu veebileht ja sisuhaldussüsteem paigaldatakse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2022
PDF