arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Tarkvara teksti keerukuse hindamiseks
Organisatsiooni nimiTÜ Haridusteaduste Instituut
KokkuvõteInglise keelsete tekstide keerukuse hindamise võimalus on Wordis. Eestikeelsete tekstide jaoks taoline võimalus puudub.
Loodav tarkvara võiks tekste analüüsides leida järgmisi näitajaid.
1. Lausete pikkus sõnades ja ka tähtedes.
2. Sõnade pikkus tähtedes.
3. Teksti sõnade sagedus keele sagedussõnastiku järgi.
4 Teksti nimisõnade abstraktsus olemasoleva abstraktsuste sõnastiku järgi.
5. Etteantud pikkust ületavate lausete ja sõnade %.
6. Osalausete pikkus.
7. Umbisikulise tegumoe sagedus verbi vormidel. Samuti eitava kõne sagedus.
Seda nimekirja saab ilmselt modifitseerida. Uusi ideid võib saada kirjandusest. Mitte kõik ei tarvitse olla kohe võimalik.
Teksti sellise analüüsi tulemusi saab kasutada kahel viisil.
1.Teksti keerukuse hindamiseks. Juba üksikute näitajate keskmised väärtused on kasulikud. Võimalik aga ka, et andmete kogunemisel saab leida mingi viisi nende summeerimiseks (keerukuse valem eestikeelsetele tekstidele).
2. Teksti toimetamiseks. Arvuti võib alla joonida abstraktsed sõnad, keeles harva esinevad sõnad, pikad laused jne. Autor otsustab, kas antud lugejate puhul võib need keerukused teksti jätta või on õigem teksti lihtsustada.
Lõputöö kaitsmise aasta2016-2017
JuhendajaKadri Vider, Jaan Mikk
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Magister
Märksõnad #keeletehnoloogia #loetavus #teksti keerukus
Kandideerimise kontakt
Nimi Jaan Mikk
Tel 53 494864
E-mail jaan.mikk@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee