arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Teksti lihtsustamine
Organisatsiooni nimiTÜ, keeletehnoloogia
KokkuvõteSageli võivad pakutud tekstid olla lugejale liiga rasked oma sõnavara poolest, põhjusteks kas vähene keeleoskus, vanus vms. Samas oleks sama tekst lihtsamini loetav ja arusaadav, kui keerulised sõnad oleksid asendatud teistega, näiteks ülemmõistetega (mardikas -> putukas, liduma -> jooksma) või sünonüümidega (tudeng -> üliõpilane). Sobivate sõnade otsimiseks saab näiteks kasutada Eesti Wordnetti (http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/), mis koosneb sünohulkadest (sama mõistet tähistavatest sõnadest) ja nende vahel olevatest seostest.
Töö eesmärgiks on teha ülevaade maailmas kasutatavatest tekstilihtsustusprogrammidest ning luua ise analoogne eestikeelseid tekste lihtsustav veebipõhine programm ja seda testida.
Lõputöö kaitsmise aasta2016-2017
JuhendajaSven Aller, Kadri Vare
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #keeletehnoloogia #wordnet
Kandideerimise kontakt
Nimi Sven Aller
Tel
E-mail sven.aller@ut.ee
Kuulutus PDF kuulutus


ati.study@lists.ut.ee