arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs
Organisatsiooni nimiEesti Kirjandusmuuseum
KokkuvõteBakalaureusetöö eesmärgiks on määrata Kirjandusmuuseumi Virtuaalse Keldri (KIVIKE) poolt pakutavate teenuste rahulolu hetkeseis nii asutusesiseste kui asutuseväliste kasutajate seas. Tudengil tuleb teha ka rahulolu näitaja prognoos peale arendustegevuste elluviimist vastavalt rahulolu hindamise metoodikale.
Alusdokumendiks on „Kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele“
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/kasutatavuse_moodikute_susteem_final_november_2014.pdf).
Tulemuse saavutamiseks viib tudeng läbi intervjuud ja teostab kvantitatiivse uurimuse.
Lõputöö kaitsmise aasta2016-2017
JuhendajaSiiri Pärkson; Siim Karus
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijaleTööga tuleb peale hakata hiljemalt oktoobris.
Tase Bakalaureus
Märksõnad #analüüs #tarkvarasüsteem
Kandideerimise kontakt
Nimi Siiri Pärkson
Tel
E-mail siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus PDF kuulutus


ati.study@lists.ut.ee