arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Graafide isomorfismi testimine permutatsioonigraafidel
Organisatsiooni nimi
KokkuvõteGraafide isomorfismiprobleem on tuntud kui praktikas raske ülesanne. Selle jaoks loodud tarkvara on eelkõige mõeldud üldjuhu jaoks. Töö eesmärgiks on uurida, kuidas saaks praktikas ühe graafide klassi, permutatsioonigraafid, jaoks teha seda efektiivselt. Permutatsioonigraafide jaoks on see tõestatult teostatav lineaarse ajaga. Töö näeb ette iseseisvat teooria uurimist ja seejärel näidisprogrammi loomist keeles Java.
Lõputöö kaitsmise aasta2016-2017
JuhendajaAhti Peder
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus
Märksõnad
Kandideerimise kontakt
Nimi Ahti Peder
Tel
E-mail ahti.peder@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee