arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Õpianalüütika haridustehnoloogias
Organisatsiooni nimiTÜ haridustehnoloogia keskus
KokkuvõteHaridustehnoloogia on kiirelt arenev valdkond, mis pakub uusi meetodeid paremaks õppimiseks ja õppimise paremaks mõistmiseks. Üheks selliseks meetodiks on õpianalüütika, mis rakendab arvutiteaduse, matemaatika ja statistika tehnikaid, tuvastamaks õpiandmetest kasulikku infot ja mustreid. Tartu Ülikooli haridustehnoloogia keskuse huvi on uurida õpianalüütika potentsiaali digitaalsete õpikeskkondade kontekstis.

Pakume uurimiseks kolme spetsiifilist digiõppe konteksti:
1. Probleemilahendamine simuleeritud digikeskkondades;
2. Ruumilise mõtlemise arendamine digitaalsete 3D-õppematerjalide abil loodus- ja täppisteaduste õppimisel;
3. Simulatsioonid ja virtuaalsed laborid loodus- ja täppisteaduste uurimuslikus õppes.

Iga konteksti jaoks oleme loonud keskkonnad, mille abil õpianalüütika andmeid koguda, ning kogunud ka esialgseid andmeid – näited leiate siit: http://leosiiman.neocities.org/loputoo/start.html

Otsime inimest, kel oleks huvi luua algoritmid andmete töötlemiseks ja kasulike mustrite tuvastamiseks. Andmete lihtsaks ja mugavaks tõlgendamiseks tuleks lõplikud tulemused esitada visuaalselt atraktiivsel kujul.
Lõputöö kaitsmise aasta2016-2017
JuhendajaLeo Siiman
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijaleKandidaadilt ootame JavaScriptis programmeerimise oskust ja rakendusmatemaatika ning statistika head tundmist.
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #haridustehnoloogia #õpianalüütika #suurandmed #analüüs #andmekaeve #algoritmid
Kandideerimise kontakt
Nimi Leo Siiman
Tel
E-mail leo.siiman@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee