arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Sõnatähenduste statistika
Organisatsiooni nimikeeletehnoloogia õppetool
KokkuvõteEesti keeles on sõnal 'ajama' seletussõnaraamatu andmeil 16 tähendust. Töö peakski välja selgitama mitmetähenduslike sõnade statistika sõnatähenduste ühestatud korpuse andmete põhjal. Töö juurde kuulub ka selle korpuse uuendamine.
Lõputöö kaitsmise aasta2017-2018
JuhendajaHeili Orav, Kadri Vare
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad
Kandideerimise kontakt
Nimi Heili Orav
Tel
E-mail heili.orav@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee