arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Automatic annotation of images
Organisatsiooni nimiLanguage Technology
KokkuvõteThe student should develop a supervised model for annotating with natural language keywords images representing paintings. The student will create a corpus of natural language described paintings and will develop a supervised model for annotation of images based on the association of natural language keywords with the relevant image features.
Lõputöö kaitsmise aasta2017-2018
JuhendajaEduard Barbu
Suhtlemiskeel(ed)inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #image_annotation
Kandideerimise kontakt
Nimi Eduard Barbu
Tel
E-mail eduard.barbu@ut.ee
Kuulutus PDF kuulutus


ati.study@lists.ut.ee