arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Infoturbe-alaste reeglite järgimise motiveerimine. Teooria ja eksperimendid.
Organisatsiooni nimiEesti Kirjandusmuuseum
KokkuvõteTöö eesmärgiks on uurida ja kirjeldada, kuidas motiveerida töötajaid järgima IT-alaseid ja infoturbe-alaseid (uusi) reegleid. Uurimistöö peaks sisaldama:
•\tkirjandusel põhinevat teooriaosa,
•\teksperimente,
•\teksperimentide kvalitatiivset ja kvantitiivset analüüsi,
•\ttulemuste visualiseerimist.

Eksperimente võib soovi korral läbi viia mitmes asutuses, kuid üks asutustest peab olema Eesti Kirjandusmuuseum.
Üliõpilane allkirjastab Eesti Kirjandusmuuseumiga konfidentsiaalsuse lepingu ning uurimistöö valmimisel on tegemist tõenäoliselt kinnise kaitsmisega.
Lõputöö kaitsmise aasta2018-2019
JuhendajaSiiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; ATI-poolne juhendaja on määramata.
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijaleÜliõpilaselt eeldatakse kindlat soovi kaitsta töö 2019. aasta kevadel.
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #infoturve #kvalitatiivne analüüs #kvantitatiivne analüüs #organisatsioon #eksperiment
Kandideerimise kontakt
Nimi Siiri Pärkson
Tel
E-mail siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus PDF kuulutus


ati.study@lists.ut.ee