arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus
Organisatsiooni nimiEesti Kirjandusmuuseum
KokkuvõteLõputöö ülesanne on koostada Eesti Kirjandusmuuseumi (Tartu, Vanemuise 42)
IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus. Selleks peab tudeng:
•\ttutvuma dokumentatsiooniga;
•\ttutvuma asutuse infosüsteemi ja veebirakendustega;
•\tläbi viima intervjuud osakondade võtmeisikutega;
•\tkoostama tugevuste-nõrkuste ja riskide tabeli;
•\tkoostama jooniseid;
•\tkirjeldama ja analüüsima hetkeolukorda.
Lõputöö kaitsmise aasta2018-2019
Juhendaja• Siiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; • ATI-poolne juhendaja on määramata
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #analüüs #infosüsteem #hetkeolukord #organisatsioon #riigiasutus #intervjuu #visualiseerimine
Kandideerimise kontakt
Nimi Siiri Pärkson
Tel
E-mail siiri.parkson@kirmus.ee
Kuulutus PDF kuulutus


ati.study@lists.ut.ee