arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Teksti lihtsustamine (juba broneeritud)
Organisatsiooni nimiTÜ, ATI, keeletehnoloogia
KokkuvõteSageli võivad pakutud tekstid olla lugejale liiga rasked nii oma sõnavara kui lauseehituse poolest, põhjusteks kas vähene keeleoskus, vanus vms. Samas oleks sama tekst lihtsamini loetav ja arusaadav, kui keerulised sõnad oleksid asendatud levinumatega ja lauseehitus lihtsustatud. Sobivate sõnaasenduste tegemiseks saab kasutada näiteks Eesti Wordnetti (http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/) ja erinevaid sõnastikke, lauseehituse lihtsustamiseks süntaksianalüsaatorit (https://korpused.keeleressursid.ee/syntaks/).
Lõputöö kaitsmise aasta2018-2019
JuhendajaSven Aller, Heili Orav
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #keeletehnoloogia #tekst
Kandideerimise kontakt
Nimi Sven Aller
Tel
E-mail sven.aller@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee