arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Gemmipildi generaator | Glyptics Portrait Generator
Organisatsiooni nimiArvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor | Computer Graphics and Virtual Reality Lab
KokkuvõteTartu Ülikooli muuseum soobiv 2020 veebruaris algava kivigravüüri näituse jaoks eksponaati. See eksponaat peaks külastaja pea renderdama virtuaalse gemmipildi või kivigravüürina. Sellise lahenduse arendamiseks on mitmeid võimalusi, mis on töö detailsemas infos kirjeldatud. Töö sisaldab nende võimaluste katsetamist, sobiva valimist, eksponaadi valmistamist ning testimist.
Töö praktiline osa sobib tegemiseks 2019 aasta suvel ja sügisel, kuna talve lõpuks peab eksponaat valmis olema.

The Museum of the University of Tartu is creating an exhibition on the topic of glyptics in February of 2020. They want an exhibit that will render the head of the visitor in the style of glyptics. There are several approaches for creating such an exhibit. The thesis includes short experiments with these approaches, choosing a correct one, developing and testing of the exhibit.
The practical work is suitable for the summer and autumn of 2019, because the the exhibit needs to be ready by the end of winter.
Lõputöö kaitsmise aasta2019-2020
JuhendajaRaimond Tunnel, Ats Kurvet
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijaleKandidaat peaks huvi tundma järgnevatest teemadest:
- Lihtne riistvaralahenduse kokkupanek
- Protseduuriline võrestiku genereerimine
- Füüsikal põhinev renderdamine
- Kasutajasõbraliku rakenduse loomine


The candidate should be interested in the following topics:
- Short experimenting with different hardware
- Procedural mesh generation
- Physically based rendering
- User-friendly application development
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #digitaalne_pilditöötlus #3D_skanneerimine #image_processing #3D_scanning #procedural_mesh_generation #physically_based_rendering #computer_graphics #interactive_exhibit #protseduuriline_võrestiku_loomine #füüsikal_põhinev_renderdamine #arvutigraafika #interaktiivne_eksponaat
Kandideerimise kontakt
Nimi Raimond Tunnel
Tel
E-mail jee7@ut.ee
Kuulutus PDF kuulutus
Vaata lähemalt https://cgvr.cs.ut.ee/wp/index.php/thesis-topics/#glyptics


ati.study@lists.ut.ee