arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


X keele morfoloogiline kirjeldus lõplike muunduritena
Organisatsiooni nimiTartuNLP
KokkuvõteLõplikud muundurid (finite state transfucers) on standardne viis loomuliku keele morfoloogia, s.t. sõnamuutuse ja sõnamoodustuse, kirjeldamiseks. Nende kaudu saab pakkuda efektiivseid algoritmilisi lahendusi keerukatele lingvistilistele probleemidele, kusjuures nad võimaldavad neid probleeme täpselt formuleerida ning lahenduste õigsust automaatselt kontrollida. Lõplikke muundureid kasutavad nii õigekirjakontrollijad e. spellerid kui ka info-otsingu mootorid.

Keele kogu sõnavara ja kõigi morfoloogianähtuste kirjeldamine võib olla suurem töö kui mahub lõputöö raamesse, kuid huvitavaid ning praktilisi tulemusi annab ka osaline kirjeldus.

Teema vastu huvi tundja võiks omalt poolt välja pakkuda keele või murde, mille kallal ta tahaks töötada.

Näidised: https://github.com/giellalt, eesti keel: https://github.com/giellalt/lang-est-x-utee
Lõputöö kaitsmise aasta2022-2023
JuhendajaHeiki-Jaan Kaalep
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #morfoloogia #FST #lõplikud_muundurid
Kandideerimise kontakt
Nimi Heiki-Jaan Kaalep
Tel
E-mail heiki-jaan.kaalep@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee