arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Eestikeelsete tekstülesannete genereerija ja lahendaja
Organisatsiooni nimiKeeletehnoloogia
KokkuvõteMatemaatikaõpikus olevaid tekstülesandeid oleme lahendanud kõik. Lõputöö ülesandeks on analüüsida õpikutes olevaid tekstülesandeid ning luua veebiprogramm, mis lubaks nii uusi eeskujudel põhinevaid tekstülesandeid genereerida kui ka etteantud tekstülesannet automaatselt lahendada, tagastades nii õige vastuse kui lahenduskäigu.
Lõputöö kaitsmise aasta2022-2023
JuhendajaSven Aller
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #keeletehnoloogia
Kandideerimise kontakt
Nimi Sven Aller
Tel
E-mail sven.aller@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee