arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud
Organisatsiooni nimiKeeletehnoloogia
KokkuvõteAastakümnete jooksul on kogutud erinevat liiki digitaalseid keeleressursse eesti keele jaoks (http://keeleressursid.ee/et/keeleressursid). Nende baasil on valminud mitmesugust tarkvara (näiteks õigekirjakorrektor, kõnesüntesaator ja –tuvastaja jne). Sellised ressursid on ka sobiv materjal keelemängude vms tarvis: sõnastike abil saame automaatselt koostada ristsõnu, sõnaloendite ja mofroloogilise analüsaatori abil võime leida oma nime anagrammi, WordNet (mis sisaldab mõistete omavahelisi seoseid) saame luua arvutimängu Alias jne.
Töö eesmärk on eesti keeleressursside uurimine nende kasutamiseks keelemängude loomisel. Selleks tuleb valida või mõelda välja mäng või mängude grupp, mis oleks seotud keelega ning mis kas vajaks tingimata valminud keeleressursside tuge või mille puhul keeleressursside kasutamine annaks olulise panuse mängitavusele, mängu laiendamisele vms. Näiteid: http://prog.keeleressursid.ee/opimekaandeid/, http://prog.keeleressursid.ee/viipekeel/
Lõputöö kaitsmise aasta2022-2023
JuhendajaSven Aller
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #keeleõpe
Kandideerimise kontakt
Nimi Sven Aller
Tel
E-mail sven.aller@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee