arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Alljärgnev loend informeerib Teid võimalikest lõputööde teemadest. Kui olete leidnud sobiva teema, võtke ühendust selle pakkujaga, et välja selgitada antud teemaga seotud eeldusi ja nõudeid. Alles pärast kokkulepet juhendajaga saate valitud teemal kirjutada oma bakalaureuse- või magistritöö.

Aasta: 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 KÕIK
Märksõnad nt: #analüüs #nutitelefoni_rakendus
Ettevõte Teema Periood Kandideerimise email
Magister, Bakalaureus (22)
keeletehnoloogiaKeele evolutsiooni modelleerimine | Modeling language evolution2018-2019erkkil@gmail.comDetailid
keeletehnoloogiaTavakeele morfoloogia, süntaksi, semantika ja/või pragmaatika tüübiteoreetiline formaliseerimine ja teoreemitõestus | Type-theoretical formalization and theorem proving in natural language morphology, syntax, semantics and/or pragmatics2018-2019erkkil@gmail.comDetailid
Coding and Information Transmission1. Packet loss correction in vehicle communication networks2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetailid
Coding and Information TransmissionVideo and image compression for networks2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetailid
Coding and Information TransmissionError-correcting codes for 5G2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetailid
Coding and Information TransmissionWavelet based image denoising2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetailid
Coding and Information TransmissionContext-based lossless image compression2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetailid
Ketita LabsDesign and Implementation of an IDE for a Quantum Programming Language2018-2019dotheis@ut.eeDetailid
Ketita LabsDesign and Development of As-You-Type Visualization of Code as Quantum Circuit2018-2019dotheis@ut.eeDetailid
Eesti KirjandusmuuseumSÜSTEEMI RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE2018-2019siiri.parkson@kirmus.ee KuulutusDetailid
Eesti KirjandusmuuseumInfoturbe-alaste reeglite järgimise motiveerimine. Teooria ja eksperimendid.2018-2019siiri.parkson@kirmus.ee KuulutusDetailid
Eesti KirjandusmuuseumIT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus2018-2019siiri.parkson@kirmus.ee KuulutusDetailid
Natural Language ProcessingTopics in NLP2018-2019sirts@ut.eeDetailid
Mobile & Cloud Computing LaboratoryInternet of Things, Mobile & Cloud Computing topics2018-2019jakovits@ut.eeDetailid
Software EngineeringTopics in Software Engineering and Information Systems2018-2019marlon.dumas@ut.eeDetailid
PLASAll topics from the Chair of Programming Languages and Systems / Kõik programmeerimiskeelte ja -süsteemi õppetooli teemad2018-2019plas@cs.ut.eeDetailid
UT ICS research group of natural language processingFaster neural machine translation2018-2019fishel@ut.eeDetailid
TÜ, ATI, keeletehnoloogiaTeksti lihtsustamine (juba broneeritud)2018-2019sven.aller@ut.eeDetailid
TÜ, ATIMuusika automaatne analüüs ja genereerimine (juba broneeritud)2018-2019sven.aller@ut.eeDetailid
TÜ genoomika instituutSagedaste haiguste tekkeradade bioinformaatiline uurimine ning ennustamine2018-2019toomashaller@gmail.comDetailid
Natural Language ProcessingConcept Similarity Computation using Text and Images2018-2019eduard.barbu@ut.eeDetailid
Tartu ObservatooriumHomogeensete objektide piiride eristamine aerofotodelt ja laserskaneerimise andmestikust näidistel põhineva masinõppe abil / Application of machine learning for the mapping of homogeneous patches from aerial images and laser scanning data2018-2019Mait.Lang@to.ee KuulutusDetailid
Magister (1)
Laboratory for Software ScienceTopics in Static Analysis Engineering2018-2019vesal.vojdani@ut.eeDetailid
Bakalaureus (4)
keeletehnoloogia"Translating" (some of) the formalization of NLC from Coq to Agda2018-2019erkkil@gmail.comDetailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetoolThonny IDE täiendamine2018-2019aivar.annamaa@gmail.comDetailid
Laboratory for Software ScienceTarkvarateaduse lihtsamad perekonnasõbralikud teemad2018-2019vesal.vojdani@ut.eeDetailid
Natural Language Processing GroupAutomatic Word Sense Discrimination for Estonian2018-2019eduard.barbu@ut.eeDetailid
Muu (6)
eID,data science[TAKEN]Analysis of digital signature file formats used in Estonia[/TAKEN]2018-2019arnis@ut.eeDetailid
Cybersecurity[TAKEN]Security analysis of Smart-ID application[/TAKEN]2018-2019arnis@ut.eeDetailid
BioinformaatikaDeep learning of yeast protein production efficiencies2018-2019leopold.parts@ut.eeDetailid
CybersecurityImproving Estonian ID card encryption scheme2018-2019arnis@ut.eeDetailid
Cybersecurity[TAKEN]Security analysis of Tartu Smart Bike share system[/TAKEN]2018-2019arnis@ut.eeDetailid
Cybersecurity[TAKEN]Using contactless chip of Estonian ID card for door access control[/TAKEN]2018-2019arnis@ut.eeDetailid
ati.study@lists.ut.ee