Kuidas teha turvaliselt arvutusi ühissalastatud andmetega

Nimi
Dan Bogdanov
Kokkuvõte
Käesolevas magistritöös kirjeldame turvaliste mitme osapoolega arvutuste läbiviimiseks loodud raamistikku. Meie peamine eesmärk oli luua raamistik, mille abil saab kirjeldada andmete privaatsust säilitavaid arvutusi ning mis oleks kergesti tarkvaras realiseeritav. Privaatsuse säilitamine on isikustatud andmete töötlemisel oluline, kuid üldtunnustatud tehnilist lahendust selle jaoks veel loodud ei ole. Töös esitame raamistiku, mis kasutab turvalisi ühisarvutusi ja ühissalastust turvatud arvutuskeskkonna loomiseks. Arvutusteks otsustasime kasutada kolme osapoolt, sest teadaolevad kahe osapoolega protokollid on ebaefektiivsed, samas liiga paljude osapoolte rakendamine suurendab protokollide keerukust ning tõstab süsteemi hinda.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Teaduste magister (4+2) Informaatika*
Juhendaja(d)
Jan Villemson, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2007
 
PDF