Valminud lõputööd (sisestamine) Lõputööde teemad (sisestamine)
Perenimi Eesnimi Pealkiri    
Magister (108)
Aavik Lichettey Vastutustundliku investeerimise tasuvusanalüüsi mudeli tarkvaratoote loomine (tööstusettevõtte näitel IoT rakendustesse investeerimisel) PDF Detailid
Abakumova Viktoriia Meetritel põhinev lähenemisviis mikroteenustel põhinevate süsteemide kvaliteedi hindamiseks PDF Detailid
Agalakepu Watthegedara Marasinghe Hashika Dhananjanie Keelesuurmudelite väheste näidete põhine häälestamine rakenduste arvustuste klassifitseerimiseks: hindamisuuring PDF Detailid
Agu Kristel Psühhoosi prodroomi sümptomite eraldamine meditsiinitekstidest treeningandmestike loomiseks PDF Detailid
Altmäe Robert Plokkmasina jõuharjutuste tulemuslikkuse tagasiside nutitelefoni inertsiaalandmeid kasutades PDF Detailid
Annilo Agnes Reaalajalähedaste andmete SQL-põhise vastavuskontrolli rakendamise uurimine PDF Detailid
Avramenko Maksym LLM-põhine liides äriprotsesside ooteaja analüüsimiseks PDF Detailid
Bakhshiyev Tofig Sparki ökosüsteemi kõva ja pehme häälestamine päringute energiatõhususe suunas PDF Detailid
Bektas Mert Meetod realistlike sünteesitud rahatehingute genereerimiseks PDF Detailid
Chung Chenghan Heli muutuse abil süvõppe mudelite selgitamine PDF Detailid
Dalbina Laima Anna Isejuhtiva süsteemi (IJS) simulatsioonipõhine ohutustestimine PDF Detailid
Eeskivi Ene Kaskaadlaadistiku õppematerjalide uuendamine kursusele “Veebilehtede loomine” PDF Detailid
Ehrlich Enn ESP32 süsteemikiibil põhineva kaughallatava seireseadme välja töötamine PDF Detailid
Ekeh Ijeoma Faustina Soovitusmudel turvariskide juhtimiseks autojagamise stsenaariumides PDF Detailid
Elemosho Toluwani Mathew Masinõppe torujuhtme mudelirünnakute analüüs PDF Detailid
Fedorenko Dmytro Kullakuhilad: 3D-mikroskoopia pildikvaliteedi parandamine GAN-idega PDF Detailid
Ghazal Ali Zero-shot masinõppe unustamine kasutades GAN-e PDF Detailid
Hallikas Rain Multivokaalne kirjanduse ülevaade andmekvaliteedi probleemidest andmetorudes PDF Lisad Detailid
Hankov Monica Avaliku sektori tulemusjuhtimist toetava tarkvara valik Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse näitel PDF Detailid
Hõbemägi Andri Ehitusettevõtte müügitulu ennustamine majandusindikaatorite põhjal PDF Detailid
Ilus Gervin Eestikeelsete tekstülesannete genereerija ja lahendaja PDF Detailid
Islam Md. Rashadul Bluetooth-põhised jälgimisseadmed: digitaalsete kohtuekspertiisi artefaktide eraldamine ja analüüs Androidi rakenduses PDF Detailid
Jõgi Andres Kvantitatiivne analüüs Eesti ettevõtete haavatavusest elektroonilise äriidentiteedi vargusele PDF Detailid
Kadalipp Kaspar Teemamudel targa linna andmetest ülevaate saamiseks PDF Detailid
Kaimre Joosep Tehisintellekti võimekus ja kasutus algajatele suunatud objektorienteeritud programmeerimise kursusel PDF Detailid
Käiro Kairi Ravimi kõrvaltoimete tuvastamine digiretsepti andmete põhjal PDF Lisad Detailid
Kalmus Jan-Erik Generatiivse tehisintellekti kasutusega seotud takistused kõrghariduses tuginedes IRT-TOE-põhisele mudelile Eesti pedagoogide näitel PDF Detailid
Karpenko Roman Drooni helide tuvastamine ja lokaliseerimine masinõpe abil riigikaitseks PDF Detailid
Karu Laura Pythoni PyGame’iga mängude programmeerimise moodul gümnaasiumiastmele PDF Detailid
Klamas Anneli Quiz Converter: tööriist testide loomiseks Courseras ja Moodle'is PDF Detailid
Koido Kati Täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire esinemine Eestis 2013–2019 terviseandmete põhjal PDF Detailid
Koit Kadri Eesti infoturbe standardi (E-ITS) nõuete kirjeldamine riigihangetes PDF Detailid
Korobenko Daria AI eetika privaatsus- ja turvateadliku raamistiku jaoks PDF Detailid
Kuklane Anette Maria Andmevõrk finantsteenuste pakkujate jaoks PDF Detailid
Külaots Erki Kahe osapoolega mitmikpunktfunktsiooni saladusejaostusskeem PDF Detailid
Kurg Silver Andmelao disain ja arendus Aktsiaselts Kihnu Veeteed näitel PDF Detailid
Kuusk Carel Hierarhilised prognoosimeetodid elektritarbimise päev-ette prognoosides PDF Detailid
Loorits Brandon Ettevõtete jätkusuutlikkuse eelanalüüs aastaaruannete põhjal Balti börsi ettevõtete näitel PDF Detailid
Mägi Grete Veritsuse riskiga toimeainepaaride tarvitamine Eestis aastatel 2012–2019 ja nendega seotud veritsused PDF Detailid
Mammadli Gulnar GitHub Actions toimingute kompileerimine datalogi PDF Detailid
Mammadov Ziya GPU-kiirendatud alampiirkondadeks jagamise meetodid Helmholtzi võrrandi jaoks PDF Lisad Detailid
Manaiev Glib Meditsiiniliste piltide klassifitseerimine piiratud andmetega PDF Detailid
Marasinghe Marasinghe Mudiyanselage Rasinthe Usaldusväärse AI süstemaatiline hindamise laiendus kaasaegsetes rakendustes PDF Detailid
Markus Kerli Töötajate teadlikkus õngitsusrünnakutest Balt-Hellin OÜ näitel PDF Detailid
Merila Li Eestikeelsete tervisealaste valeuudiste tuvastamine kasutades keeltevahelist joondamist PDF Detailid
Metelitsa Mait Analüütilise andmehalduse funktsionaalne prototüüp ja üldine tehniline arhitektuur raudtee-ettevõtte jaoks PDF Detailid
Miadzieles Edgar Digitaalse kaksiku ja plokiahelal põhineva püsivara värskendus sõidukite internetis PDF Detailid
Miller Kristiina Tervise infosüsteemi ja Tervisekassa andmete võrdlus perioodil 2012–2019 patsientide, diagnooside, ravitüübi ja teenuseosutajate lõikes PDF Detailid
Mitt Allan Tartu linna digikaksiku loomine PDF Detailid
Molodtsov Fillip Integreeritud kasutatavuse raamistik avatud valitsuse andmeportaalide hindamiseks: ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide võrdlev analüüs PDF Lisad Detailid
Moskalenko Veronika Robo Advisorsi disaini vastavus: SEB Robo Advisor juhtumiuuring PDF Detailid
Murashko Serhii Äriprotsessi avastamine ja simuleerimine mitme andmeatribuudi ja tingimustega PDF Detailid
Nagashibayeva Dariya Androidi mobiilirakenduste soolise puutumuse arutelude analüüs sotsiaalvõrgustikus Reddit PDF Lisad Detailid
Nesipoglu Devrim Naiste ja meeste aktiivsete poliitikute mürgisuse võrdlus sotsiaalmeedias Lühikokkuvõte PDF Detailid
Nigol Ines Anett Eesti keeleressurssidel põhinev ristsõnalahendaja PDF Detailid
Obembe David Damola Vestlusliides protsesside kaevandamise tööriistadele, mis kasutavad suuri keelemudeleid (LLM-id) PDF Detailid
Paas Alar Eesti turu juhtmevabade valvesüsteemide testimine PDF Detailid
Paas Margus Nõuetetehnika meetodite rakendamine väledas arendusprotsessis ja selle tarbeks kombineeritud töövahendi loomine PDF Lisad Detailid
Pabat Nataliia Turvariskide haldamine kaugjuhtimisel PDF Detailid
Pajoma Pirgit Plokiahela kasutamine avalikes e-teenustes Eesti näitel PDF Detailid
Pajuleht Roland Andmelao skeemi võrldlusuuring päringu jõudluse kohta PDF Detailid
Pashchenko Dmytro Vähese ressursiga soome-ugri keelte lõigutaseme tõlge PDF Detailid
Pham Thi Song Huong Tõrketaluv hajutatud andmebaas avaliku võtme infrastruktuuri jaoks PDF Detailid
Pilve Karl-Johan Sõiduraja keskjoonte tuvastamine ortofotodelt transformeriga PDF Detailid
Põlluäär Rauno Isejuhtiva sõiduki kaugjuhtimissüsteemile linnuvaate kasutajaliidese loomine PDF Detailid
Praks Joonas Anomaaliate tuvastamine ning andmelünkade täitmine Tartu liiklussensorite näitel PDF Detailid
Puudist Eerik Sven Kaalulangetuse edukust ennustavate iseloomujoonte määramine PDF Detailid
Püvi Oliver Suursalvesti optimeerimine Eesti elektriturgudel PDF Detailid
Pyvovar Pavlo Lühiajaline liikluse prognoosimine, kasutades taksoandmetel graafilisi närvivõrke PDF Detailid
Rajamäe-Soosaar Katrin Avaandmete pakkumise ja kasutamise takistajad ja võimaldajad Eesti kohalike omavalitsuste näitel PDF Detailid
Rapur Karl Häkatonide koostöö dünaamika analüüs: Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite ühendamine PDF Detailid
Raud Merlin Rattainfrastruktuuri mõju jalgratturite teekonna valikule Bolognas PDF Detailid
Riazantsev Kyrylo Uuring GitOps paradigmade kohta PDF Detailid
Rips Karolin Geneetilise riskiskoori ja vaimse tervise häirete koosmõju südame-veresoonkonnahaiguste riskile PDF Detailid
Rõõm Rimmo Bakterite eristamine fluoromeetri spektrist masinõppe abil PDF Detailid
Rudi Eduard Leksikaalsete suhete genereerimine suurte eeltreenitud keelemudeli-tega PDF Detailid
Rull Herman Praktilise privaatsust säilitava andmeanalüüsi suunas Intel TDXil põhineva Sharemind HIga PDF Detailid
Saarela Uuna Praktiline nullteadmustõestus Euroopa digitaalse identiteedi raamis- tikus: privaatsust säilitavate identiteedikontrollide rakendamine PDF Detailid
Saarnik Taaniel Tööstuslikus andmelogimootoris Futamura esimese projektsiooni kasutamine suuremahulise reeglite paralleelsuse saavutamiseks PDF Detailid
Saarse Kermo Tervisesündmuste üldistamine sõnavektorite abil PDF Detailid
Sammul Kadi Võrrandi lahendamine kombineeritud laiendamise ja kitsendamise abil Coqis PDF Lisad Detailid
Sats Sander Suurte keelemudelite kasutamine kontrollsüsteemi koodi analüüsiks PDF Detailid
Sedykh Ekaterina Kujutades lõpmatust: lõputud CT andmekogumid tingimuslike difusioonimudelite kaudu PDF Detailid
Shvetsov Dmytro Nõrga juhendatud segmenteerimine meditsiinilises kujutamises: kontrafaktuaalne meetod PDF Detailid
Sild Ami Psoriaasi kaasuvate haiguste uurimine Coxi regressiooni abil PDF Detailid
Siur Yuliia Prosumerite netotarbimise prognoos: mõõtmata enesetarbimise ja ilmaennustuse mõju PDF Lisad Detailid
Skliarov Mykyta Pildiandmete selgitamismeetodite võrdlev hindamine PDF Detailid
Sowinska Katarzyna Rahvaühendusliku turvakaardistiku arendamine ja analüüs: kasutaja sisendi uuring Barcelonas PDF Detailid
Sudlerd Alicia UE5 Flairi integratsioon – kasutajaliides, varjutajad ja pildi algoritmid NPR jaoks PDF Lisad Detailid
Suik Oliver-Erik Terviseandmete üldistamine sagedaste andmehulkade abil PDF Detailid
Talvet Annika Laborianalüüside diskretiseerimine ja analüüs PDF Detailid
Tamm Kaili Personaalse riigis teostumise takistused Eestis PDF Detailid
Tamm Tauno Eesti alamredditi korpuse loomine ning analüüs PDF Detailid
Tiirik Talis Teavituse rakendus äriprotsesside optimeerimiseks PDF Detailid
Tsiporenko Illia U-Netist edasi: masinnägemise transformerite semantilise segementeerimise hindamine mikroskoopia pildianalüüsis PDF Detailid
Tuberik Lea Inspektor-kontaktisikute töökoormuse analüüs ja töölaua loomine vanglateenistuses PDF Detailid
Tudavekar Ojus Virendra Blockchainil ja digitaalsel kaksikul põhinev lähenemisviis veevarustuse infrastruktuuri kindlustamiseks PDF Detailid
Uibo Asso Eesti regionaalsete majandusandmete visualiseerimiseks töölaua lahenduse loomine PDF Detailid
Vaiciukevičius Donatas Iga klikk loeb: süvaõppemudelid interaktiivseks segmenteerimiseks biomeditsiinilises pildistamises PDF Detailid
Vainikko Martin Suurte keelemudelitega sünteetiliste grammatikavigade genereerimine eesti keelele PDF Detailid
Vaino Tiit Anomaaliate tuvastamine mobiilsidevõrgus CDR-põhistes trajektoorides PDF Detailid
Valgre Magnus Küberturvalisuse taseme hindamine: organisatsioonide vaade PDF Detailid
Vana Anne Tööde haldamise keskkonna ärianalüüs PDF Detailid
Vesilind Liina Eesti poliitikute Facebooki kommentaariumite toksilisus PDF Detailid
Vilder Kadri Kursuse „Veebilehtede loomine edasijõudnutele (LTAT.03.015)“ õppematerjalide uuendamine PDF Detailid
Vinogradov Egert Laborianalüüside puhastamise töövoo kvaliteedikontroll PDF Lisad Detailid
Wijayarathne Arachchige Thamasha Rasangi Kliendikeskne äriprotsesside täiustamine ja ümberkujundamine PDF Lisad Detailid
Yarish Dzvenymyra-Marta Geneetiliste variantide molekulaarsete mehhanismide ennustamine PDF Detailid
Bakalaureus (126)
Aava Greete Kelli R-pakett OMOP CDM kujul andmete elukestusanalüüsiks PDF Detailid
Adams Janely 2 Veebisaidi loomine ettevõttele Nathan’s Services OÜ PDF Detailid
Ahvenainen Marilin Generatiivsel tehisarul põhineva katsekeskkonna loomine veendumuste uurimiseks PDF Detailid
Alliksaar Alexis Programmeerimise ainele PyCharmi toe loomine PDF Detailid
Alumets Andres Informaatikaviktoriini Kobras tulemuste analüüs PDF Detailid
Anvelt Alvar VeeRa kasutajate hoiakud tarkvara pilvepõhisele lahendusele ja turvalisusprobleemidele PDF Detailid
Asso Ester Veebirakendus eestikeelse anagrammimängu jaoks PDF Detailid
Bahhir Nikita Positsioneerimine WiFi abil PDF Detailid
Bluum Andra Haigusepisoodide tuvastamine akuutse ja kroonilise faasiga haigustel PDF Detailid
Eistre Taavi Veebipõhise Linuxi käsurea õppekeskkonna tootestamine PDF Lisad Detailid
Haavasalu Epp Töövahendi CoOpeRace loomine PDF Detailid
Hain Holden Karl Keskse volituste haldamise infosüsteemiga Pääsuke liidestumine Patsiendiohutuse andmekogu näitel PDF Detailid
Hani Mihkel Automatiseeritud hindamissüsteem: DevOpsi kursuse kasutusjuht PDF Detailid
Heikla Mia Marta Ettekannete automaatne sessioonideks jagamine teaduskonverentside jaoks PDF Lisad Detailid
Ilves Viljam Bioomidele ohuelemendi loomine mängu Blastronaut PDF Detailid
Ingerma Katariina Uurimus suurte keelemudelite võimest inimese kombel enda poolt genereeritud teksti ära tunda PDF Detailid
Iouriev Ketly Veebisaidi loomine ettevõttele Waba Technologies OÜ PDF Detailid
Jaansoo Egert Veebisaidi loomine firmale Omare OÜ PDF Detailid
Järv Pihla Rakendus massiivialgoritmide läbimängude hindamiseks PDF Lisad Detailid
Jesmin Kaspar Taastuvenergia ennustusmudelitele vajalikke ilmaandmeid pakkuva tööriista loomine PDF Lisad Detailid
Joala Kersti Enesekontrolli- ja eksamitestid kursusele „Introduction to programming“ PDF Detailid
Jõelo Pirjo Ülevõtmiste klassifitseermise automatiseerimine kasutades FoxGlove PDF Lisad Detailid
Judin Ronald Laiendamisoperaatorid abstraktses interpretaatoris Goblint PDF Detailid
Juudas Tauri E-poe loomine tehisintellekti poolt loodud digitaalsete piltide müümiseks PDF Detailid
Kaha Maria Anett Eesti keele keeleressursse kasutav keelemäng "Tunne sihitist" PDF Detailid
Kangro Külli Veebirakendus päringuvigade analüüsimiseks PostgreSQL-i logide abil kursusel „Andmebaasid“ PDF Detailid
Kansi Krister Veebisaidi loomine ettevõttele Hiiumaa Tervisekeskus OÜ PDF Detailid
Kapp Karoli Luuletuste automaatne genereerimine PDF Detailid
Kasemetsa Anne-Mari Naiste ja meeste õpitulemuste erinevuste uurimine Tartu Ülikooli informaatika eriala kursustel PDF Detailid
Kask Vallo Eriolukorra ajal toimunud informaatikaviktoriini Kobras tulemuste analüüs PDF Detailid
Keskküla Martin Hans E-poe platvormi arendamine Eesti turule PDF Detailid
Kisel Hannes Hendrik Mikrovõrkudes kasutatavad ühtlustatud andmemudelid ning nende rakendatavus PDF Detailid
Kliimask Kevin Andmestike automaatne sildistamine andmete leitavuse parandamiseks riiklikes avaandmete portaalides PDF Detailid
Koduvere Karm Steinnriki – 2D vertikaalne linnaehituse mäng PDF Lisad Detailid
Koni Laura Veebisaidi loomine ettevõttele Võrtsukala OÜ PDF Detailid
Konsa Charleen Patsientide ravimikasutuse klasterdamine ATC koodide alusel PDF Detailid
Koobas Laura Vanade tarkvarade analüüs ja videod Tartu Ülikooli arvutimuuseumile PDF Detailid
Kovalevski Maarja Veebisaidi loomine ettevõttele Gala RMP OÜ PDF Detailid
Kreegipuu Artur Andmeteaduslike õppematerjalide loomine isejuhtimise abil PDF Detailid
Kreinin Iris Kasutajaliidese disaini loomine „Kasutatavuse kogemuspõhise analüüsi meetodi“ rakendusele PDF Detailid
Kukk Veronika GPT mudeli sisendi ja temperatuuri mõju meditsiiniliste andmete märgendamisele PDF Detailid
Kuldmaa Karl Olaf Rakendusprogrammi loomine „Kasutatavuse kogemuspõhise analüüsi meetodile“ PDF Detailid
Kupri Jaan Faktikontrolli teemad Twitter kogukonna märkmetes PDF Detailid
Kuuse Simon Fox Kallutatuse uurimine Twitteri (X) Community Notedes PDF Detailid
Laikoja Karl-Magnus Inimese näo automaatne kirjeldamine loomulikus eesti ja inglise keeles PDF Detailid
Lepik Marek Sihtleht mängule Blastronaut PDF Detailid
Lepmets Belinda Pidevate tervisenäitajate kaugeleulatuv ennustamine PDF Detailid
Leppik Rando Veebirakenduse loomine ettevõttele Tööleidja PDF Detailid
Lill Kristofer Eesti keele kuulamismängud PDF Detailid
Luude Eva Kursuse “Objektorienteeritud programmeerimine” rühmatööde analüüs PDF Detailid
Lüüsi Lauri Poliitiliste hoiakute tuvastamine Eesti uudistekstidest PDF Detailid
Mägi Artur Hendrik Veebipõhise automaatide õppevahendi loomine ainele “Automaadid, keeled ja translaatorid” PDF Detailid
Malva Sten Marcus Eesti keele lihtsustamise uurimine ja implementeerimine kasutades masinõpet PDF Detailid
Männil Markus Lainefunktsiooni kokkulangemise algoritmi laiendus mängumootorile Godot PDF Detailid
Maripuu Stina-Marie Java õppematerjalide loomine gümnaasiumile PDF Detailid
Mihhailov Mihhail Loomuliku keele töötlusel põhineva dialoogsüsteemi rakendamine videomängus PDF Lisad Detailid
Miljan Aron Eric Veebisaidi loomine ettevõttele Kart Baltic Group OÜ PDF Detailid
Möls Ilmar Fiery Semantilise Segmentatsiooni Mudeli Efektiivsuse Hindamine PDF Detailid
Mumme Karl Seiresüsteem taktikaliste objektide lisaturvamiseks PDF Detailid
Nelson Sten Marcus Automaatse sünkroontõlke katsetamine ja optimeerimine inglise-eesti keele näitel PDF Detailid
Notberg Edvard Tudengiprogrammide automaatkontrollid programmeerimise kursustel PDF Detailid
Õim Aksel Push-relabel algoritmi formaalne tõestamine Coq raamistikus PDF Lisad Detailid
Ontin Aleksander Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimise alused II” ülesannete ja murelahendajate loomine PDF Detailid
Orasmäe Joosep Logimisraamistiku ning veebirakenduse väljatöötamine programmeerimiskeeles Rust PDF Detailid
Orav Marti Arvutipargi energiasäästlik haldamine PDF Detailid
Paavel Kristjan Tehingute märgistamine, konkreetsete murettekitavate ülekannete tuvastamine PDF Detailid
Pakina Vanda Sissejuhatavate õppematerjalide koostamine kursusele „Veebilehtede loomine“ PDF Detailid
Pallase Alo Martin Monoliitse ärirakenduse kaasajastamine pilveteenuse abil metsaregistri näitel PDF Detailid
Pärismaa Anett Eestikeelsete paroolide mustrite uurimine ja ründesõnastiku koostamine PDF Detailid
Pärn Priit Automaatkontrollide loomise süsteemi kasutajaliides PDF Detailid
Parts Uku Nutiluku turvalisuse hindamine PDF Detailid
Päslane Erik Ettevõtja personaalne veebisait PDF Detailid
Pastarus Tanel Tekstandmete ettevalmistamine suurte keelemudelite treenimiseks PDF Detailid
Peedosk Ilona Euroopa Liidu Digitaalse tegevuskerksuse regulatsiooni DORA võrdlusanalüüs infoturbe standardi ISO/IEC 27001 põhjal PDF Detailid
Petnjunas Evaldas GobExec: programmianalüsaatorite hindamisraamistik PDF Detailid
Piirisild Riko Bridži kaitsemängu analüüsi teostava treeningprogrammi loomine PDF Detailid
Pommer Rait Vananenud arvuti korduskasutamine koduserverina ja juhendmaterjalide koostamine PDF Detailid
Porovarde Kris Eesti avaandmete portaali probleemide kaardistamine ja andmeanalüüsi töölaua loomine PDF Detailid
Presnov Erik Graafialgoritmide läbimängija ja hindaja PDF Detailid
Puksberg Olga Eestikeelne veebipõhine Scrabble taoline mäng PDF Detailid
Randmaa Andre Eesti keele sõnavara arendav keelemäng Täherik PDF Detailid
Ranne Felix Automaattestide implementeerimise mõjud tarkvaraarenduse protsessile PDF Detailid
Reimand Liis Äriprotsesside digitaalne transformatsioon AS Terminali näitel PDF Detailid
Reiter Tobias Testide teisendamine tekstidokumendist struktuursele kujule PDF Detailid
Roomet Mihkel Thesis Writing Simulator - otsustepõhine elusimulatsioonimäng PDF Lisad Detailid
Ross Cardo Kenten Ettevõtte Lõhnakas OÜ veebisaidi kaasajastamine PDF Detailid
Saaresalu Siim Eesti organisatsioonide kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamiseks loodud veebirakendus PDF Detailid
Säde Krettel Kristin Interaktiivsete tööriistade ja serveri arhitektuuri loomine veebirakendusele aktsiate finantsanalüüsiks PDF Detailid
Samasev Karolina MOOCi "Programmeerimisest maalähedaselt" silmaringimaterjalide uuendamine PDF Detailid
Sarap Enrique Lugemismaterjalide ja enesekontrolliülesannete koostamine kursusele ,,Introduction to Programming” PDF Detailid
Saska Sander Morfoloogilise muuttüübi automaatne tuvastamine PDF Detailid
Seisler Olaf Daniel Tarkvaralisel signaalitöötlusel põhinev DJI laiatarbedroonide detektor PDF Detailid
Sepp Renno Sisendite genereerimine puude ja kuhjade algoritmidele PDF Detailid
Sergeeva Aleksandra Nutika kodu tehnoloogiate põhjalik uuring PDF Detailid
Sillat Beata “Andmeturve” kursuse näitel automaathindamise realiseerimine ja hinnete automaatne laadimine Moodle’i keskkonda PDF Detailid
Soosaar Karro Lahenduse keskkonna kasutajakogemus programmeerimise algkursusel PDF Detailid
Šramova Diana Masinõppemeetodite ülevaade ja nende kohaldatavuse uuring turvaanalüüsis PDF Detailid
Susi Villem Reaalajas lemmiklooma tuvastamine raalnägemisega Raspberry Pi peal PDF Detailid
Tabas Vidrik Toom Eestikeelne ravimite koostoime kontrollimise veebirakendus PDF Detailid
Taevere Mehis Veealuse optilise side süsteemi testimine PDF Detailid
Taivere Anette Visual Studio Code pistikprogrammi testimine GobPie näitel PDF Detailid
Tamm Karl Kristjan Tarkvaratööriistad keemiliste segude analüüsimiseks PDF Detailid
Tamm Tarvi Tekstirobotite kasutus Tartu Ülikooli tudengite õppetöös PDF Detailid
Tamme Jaagup Kursuse „Andmebaasid“ õpitulemuste analüüs erinevates aspektides PDF Detailid
Tammin Anna Maria GPT-3.5 peenhäälestamine terviseandmete märgendamiseks PDF Detailid
Tars Teele Funktsionaalsete partiikoodide ja privaatse infootsingu koodide pikkuse asümptootilised tõkked PDF Detailid
Teemus Hugo Martin Reaalajas Delta keskuse õppe- ja teadushoone andmete visualiseerimine PDF Lisad Detailid
Telliskivi Kevin Arvutinägemise Python OpenCV õppemooduli loomine gümnaasiumile PDF Lisad Detailid
Tiks Mihkel Edasiarendused põhjuslikku järjepidavust tagaval tagasipöörataval silujal MPI programmidele PDF Detailid
Tolli Karina GitHub Copilot Chat vestlusroboti rakendamine veebiarenduses: Praktiline võrdlus inimarendaja tööga PDF Lisad Detailid
Truu Sander Targa parkimise privaatsuse analüüs tööriistade toel PDF Detailid
Truuts Rene Aleksander Ülevaade Microsoft Power BI ja PostgreSQL integratsioonist ja õppematerjali koostamine PDF Lisad Detailid
Unn Albert Suhtlusvõimekuse arendamine sotsiaalsele humanoidrobotile SemuBot PDF Detailid
Uutar Mihkel Simplexi meetodi halvima juhu keerukusest edasi PDF Detailid
Vahtre Alo Korporatsioon Rotalia siseveebi kaasajastamine PDF Detailid
Vainult Marten ESP32 mikrokontrolleril põhineva lahenduse loomine praktiliste tundide läbiviimiseks PDF Detailid
Välja Julius Kontrafaktuaalsete seletuste kvaliteedi hindamine suurte keelemudelite abil PDF Detailid
Vallner Hanna Veebirakendus Spotify esitusloendite korrastamiseks PDF Detailid
Valo Raiko Sisendite edastamine internetiühenduse kaudu PDF Detailid
Valt Sander F1 kvalifikatsiooni ja lõppvõistluste vaheliste seoste analüüs masinõppe- meetoditega kümne läbi aegade populaarseima ringraja näitel PDF Detailid
Västrik Priidik Meelo Muusika saate genereerimine tingimusliku vastandgeneratiivse närvivõrgu abil PDF Detailid
Veismann Jennifer Spine: tõhus kahetasandiline dünaamiline B-puu kiire valikuga PDF Detailid
Vendelin Martin Kursuse „Andmebaasid“ projektide analüüs PDF Detailid
Veski Rasmus Moorits Inimlike eelistuste mõõtmine kontrafaktuaalsetes selgitustes PDF Detailid
Voor Risto Kolmandate osapoolte teekide kontrollimise tööriistade analüüs ja täiustamine PDF Detailid
Vorontcov Savelii Andmete jaotamiste ja kauguste mõõdute mõjud esindusliku sarnasuse analüüsis PDF Detailid
Magister (2)
Hook Joosep Ettevõtte ülevaade andmeanalüüsi ja masinõppega PDF Detailid
Kohv Kea Ettevõtte ülevaade andmeanalüüsi ja masinõppega PDF Detailid