Keelemudelipõhised parandused statistilises masintõlkes

Nimi
Harri Kirik
Kokkuvõte
Käesolevas töös uuritakse ühte masintõlke valdkonna võimalust, kus lisades tõlkimisel sihtkeele korpusesse lisainformatsiooni sõnaliikide näol, püütakse seda lisainformatsiooni ära kasutada loomaks paremaid keelemudelite konfiguratsioone ja tõstmaks masintõlke väljundi kvaliteeti. Põhiideeks on lisaks tavalisele sõnavormidel loodavale primaarsele keelemudelile lisada veel sekundaarne, sõnaliikidel loodud mudel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF