arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Oluliste transkriptsioonifaktorite tuvastamine lineaarsete mudelite abil
Nimi Nikita Shipilov
Kokkuvõte Transkriptsioonifaktorite tuvastamine on aktuaalne probleem molekulaarbioloogias. Tänapäeval võimaldavad erinevad tehnoloogilised saavutused jälgida rakus toimuvaid protsesse, kuigi nende analüüs ei ole triviaalne ülesanne, mis vajab erinevate teaduste kaasamist. Töös kirjeldatakse lineaarsete mudelite kasutamise võimalusi oluliste transkriptsioonifaktorite tuvastamiseks mikrokiibi andmetest. Lineaarse mudeli parameetreid võib käsitleda kui transkriptsioonifaktorite olulisust määravaid näitajaid. Töös on vaadeldud erinevad lineaarregressiooni meetodid koos nende iseärasuste põhjaliku kirjeldusega ning on analüüsitud nende sobivus bioloogiliseks rakenduseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Konstantin Tretjakov
Kaitsmise aasta 2010
PDF