arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Inimese ja arvuti vahelise suhtluse uurimine õpikeskkondades
Nimi Martin Mark
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks oli tutvustada erinevaid inimese ja arvuti vahelise suhtluse uurimismeetodeid ning uurida nendele tuginedes Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi ja rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteemi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2010
PDF